Psycho neuro immunologie

Centrum voor Biologische Geneeskunde in Eindhoven

Biologische geneeskunde Eindhoven

Centrum voor Biologische Geneeskunde in Eindhoven

Lichaam en geest met elkaar in verbinding

Een machine die hapert of slecht presteert, kan worden gerepareerd. Onderdelen worden vervangen en de productie komt weer op gang. Maar een mens is geen machine en veel meer dan een lichaam alleen. In ons Centrum voor Biologische Geneeskunde in Eindhoven staan lichaam en geest met elkaar in verbinding en gaan we aan de slag met uw problemen door middel van integrale en complementaire geneeskunde.

Integrale en complementaire geneeskunde

Veel mensen lopen onnodig lang met (chronische) klachten rond. Misschien heeft u in de laatste paar jaar wel meerdere onderzoeken gehad, maar hebben de artsen uw pijn of problemen niet weggenomen. Heeft u er wel eens over nagedacht dat de klachten te maken kunnen hebben met uw leefstijl, eetpatroon of invloeden van uw omgeving? Bij het Centrum voor Biologische Geneeskunde zoeken we naar de kern van het probleem. Daarbij maken we onder andere gebruik van acupunctuur, psycho neuro immunologie en bio-informatietherapie.

Bij meer dan 70% van onze patiënten blijken de problemen gerelateerd te zijn aan welvaartsklachten. Door bijvoorbeeld uw leefstijl of eetpatroon te onderzoeken, gaan we samen aan de slag om deze, indien wenselijk, te beïnvloeden, om zo een eind te maken aan uw klachten/verminderen van uw klachten

Waarom het Centrum voor Biologische Geneeskunde in Eindhoven?

Meer dan 15 jaar geleden werd het centrum opgericht. Onze arts werkte jaren als reguliere huisarts. Hij besloot het roer om te gooien en zijn uitgangspunt was om meer tijd voor patiënten vrij te maken, en meer mogelijkheden te kunnen inzetten bij vooral chronische klachten. Hij vindt het belangrijk om zowel reguliere als complementaire interventies toe te kunnen passen; volgens ons kan het een niet zonder het ander. De arts stelt in het 1e consult de diagnose. Vervolgens gaan we als team aan de slag om een veranderingsproces op gang te brengen. Ons team neemt voor ieder individu uitgebreid de tijd in de zoektocht naar welke vorm van complementaire geneeskunde bij u past. Iedereen binnen het team beschikt over de nodige diploma’s. Om onze kennis up-to-date te houden, laten we ons ieder jaar bijscholen. Zo trachten we u zo goed mogelijk te begeleiden.