Centrum voor Biologische Geneeskunde

Lichaam en geest met elkaar in verbinding

Een machine die hapert of slecht presteert kan worden gerepareerd: onderdelen worden vervangen en de productie komt weer op gang. Maar een mens is geen machine en is veel meer dan een lichaam alleen. In ons Centrum voor Biologische Geneeskunde in Valkenswaard staan lichaam en geest met elkaar in verbinding en gaan we middels integrale en complementaire geneeskunde met uw problemen aan de slag.

Kom ook in balans

Integrale en complementaire geneeskunde

Veel mensen lopen onnodig lang met (chronische) klachten rond. Misschien heeft u in de laatste paar jaar wel meerdere onderzoeken gehad maar hebben artsen uw pijn of problemen niet weggenomen. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat uw klachten te maken kunnen hebben met uw leefstijl, eetpatroon of invloeden van uw omgeving? Bij het Centrum voor Biologische Geneeskunde zoeken we naar de kern van het probleem. Hierbij maken we onder andere gebruik van acupunctuur, psychoneuro immunologie en bio-informatietherapie.


Bij meer dan 70% van onze patiënten blijken de problemen gerelateerd te zijn aan welvaartsklachten. Door bijvoorbeeld uw leefstijl of eetpatroon te onderzoeken, gaan we samen aan de slag om deze, indien wenselijk, te beïnvloeden en zo een eind te maken aan uw klachten of deze tenminste te verminderen.

Waarom het Centrum voor Biologische Geneeskunde in Valkenswaard?

Het centrum werd meer dan 15 jaar geleden opgericht door onze arts Ed van de Voort. Hij werkte jaren als reguliere huisarts en besloot het roer om te gooien. Zijn uitgangspunt was om meer tijd voor patiënten vrij te maken en meer mogelijkheden bij vooral chronische klachten te onderzoeken en in te kunnen zetten. In de snel veranderende, moderne maatschappij en de klachten die daarbij horen, hechten wij als centrum veel waarde aan het toepassen van reguliere én complementaire zorg en interventie; het een kan niet zonder het ander. De arts stelt in het eerste consult de diagnose. Vervolgens gaan we samen met u, als team aan de slag om een veranderingsproces in gang te zetten. Ons team neemt voor ieder individu uitgebreid de tijd in de zoektocht naar welke vorm van complementaire geneeskunde bij u past. Iedereen binnen het team beschikt over de nodige diploma’s en ervaring. Om onze kennis up-to-date te houden, laten we ons ieder jaar bijscholen. Zo zetten wij ons volledig in om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer over het centrum