Psychoneuro immunologie is de verbinding

De mens is het onlosmakelijke geheel van lichaam, geest én ziel, en omgeving. Het een kan niet behandeld worden zonder aan het andere aandacht te schenken. Daarom is het model van psychoneuro immunologie de leidraad van ons handelen binnen het Centrum voor Biologische Geneeskunde.

Het netwerk van lichaam en geest

In ons centrum wordt gewerkt vanuit de orthomoleculaire voedingsleer met richtlijnen vanuit de psychoneuro immunologie. Het PNI-model ziet de mens als een zelfstandig netwerk, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een groter netwerk. Deze interne en externe netwerken staan voortdurend met elkaar in contact. Zo ervaren organen en orgaansystemen de positieve en negatieve invloeden van uw omgeving. Voeding is onder andere een belangrijke schakel tussen het interne en externe netwerk. Maar ook stress, uw leefomgeving en contacten hebben invloed op uw geestelijke en fysieke gestel. Gevolg van dit uitgangspunt is dat ziekte nooit een opzichzelfstaand verschijnsel kan zijn en dat ziekte vanuit verschillende beïnvloedingen ontstaat.

  • Een biologische oorzaak zoals bacteriën, schimmels, virussen, vaccinaties, voeding, toxines of genetische aanleg.
  • Een psychologische oorzaak zoals (langdurige) emotionele of fysieke stress, identiteitscrisis etc. Hierbij in acht nemend dat een leven zonder stress niet bestaat.
  • Een sociale oorzaak door bijvoorbeeld een pestverleden, problemen in het gezin of een vervelende werksituatie.

Psychoneuro immunologie (PNI) is een vorm van integrale geneeskunde. PNI wordt in ons centrum onderzocht middels taal en verhaal.Wij hebben gemerkt dat het verhaal rondom de klacht er toe doet. Dit hebben we geleerd uit de zo genaamde narratieve geneeskunde (verhalende geneeskunde). We maken daarbij graag gebruik van de matroesjka poppen en luisteren naar (onbewust ) taalgebruik en metaforen die de cliënt gebruikt bij het maken van zijn/haar verhaal rondom de klacht. Zo krijgt de klacht een betekenis. We onderzoeken de betekenis om wellicht tot een nieuwe betekenis te komen waardoor de klacht kan veranderen. De rol van zowel de cliënt als de hulpverlener is hierbij belangrijk . We hopen op deze manier meer gezondheid te ontwikkelen.Daarnaast blijft natuurlijk het medisch onderzoek van de arts en voedingsinterventie van waarde. Wij merken dat de combinatie van medische-, orthomoleculaire- en narratieve benadering de kans van slagen van een behandeling vergroot. Voor geïnteresseerden is het boek van Rita Charon “narrative medicine” een aanrader.


Psychoneuro immunologie (PNI) en ons centrum

Voor een succesvolle samenwerking vragen wij u achter onze leidraad van het PNI-model te staan. Het Centrum voor Biologische Geneeskunde is dan ook bij uitstek geschikt voor mensen die uit eigen beweging op een andere en bewuste manier willen omgaan met ziekte en gezondheid. U speelt zelf een actieve rol in het proces naar genezing. Door actief samen te werken kunnen we ontdekken wat er nodig is voor uw herstel.

Ik wil meer informatie over deze behandeling